Exercises: Partikelbasierte Mikrofluidik Dates

SoSe 2021

Wed , 14.04.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all
Wed , 21.04.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all
Wed , 28.04.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all
Wed , 05.05.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all
Wed , 12.05.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all
Wed , 19.05.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all
Wed , 02.06.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all
Wed , 09.06.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all
Wed , 16.06.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all
Wed , 23.06.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all
Wed , 30.06.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all
Wed , 07.07.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all
Wed , 14.07.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all
Wed , 21.07.2021 13:00 - 15:00 (Exercises) all